ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΨΥΧΑΝΘΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΨΥΧΑΝΘΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΑΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ ΧΟΡΤΟΔΟΤΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣΠΟΡΟΣ ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΟΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΦΥΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΠΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΧΟΡΤΟΔΟΤΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ
 

ΜΗΔΙΚΗ / ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΥΛΙΚΗ
Μορφολογικά Χαρακτηριστικά
- Φυτό εύρωστα όρθιο με λεπτά στελέχη και πλούσιο φύλλωμα.
- Χρώμα άνθους τυπικό μωβ μέχρι σκούρο.

Φυσιολογικά και Αγρονομικά Χαρακτηριστικά
- Πρωϊμότητα: Μεσοπρώϊμη.
- Μακροζωϊα: Διατηρεί καλή παραγωγικότητα και μετά το 5ο έτος της ηλικίας.
- Αντοχή στον παγετό: Πολύ μεγάλη.
- Αντοχή στις ασθένειες: Πολύ μεγάλη στους ιούς και μεγάλη στους μύκητες.
- Αντοχή στην ξηρασία: Μεγάλη.
- Αντοχή στο πλάγιασμα: Μεγάλη.
- Προσαρμοστικότητα: Ευρεία. Κατάλληλη για αρδευόμενα και ξερικά χωράφια.
- Παραγωγικότητα: Υψηλοπαραγωγική για σανό και για σπόρο.
- Ρυθμός αναβλάστησης μετά από κάθε κοπή: Ταχύς.
- Αριθμός κοπών: 4 - 5 /έτος.
- Βάρος 1000 κόκκων: 2 - 2,2 γραμμάρια.
- Απόδοση σε σανό: έως 2,2 τόννοι / στρέμμα.
Επιστροφή